بامیـــــــــان

ســــــــــــــــیاسی،اجتــــــــــــــــــــماعی ،فــــــــــــــــــــــرهنگی

"رسالت ما دفاع از کلّیت جنبش عدالتخواهی افغانستان است"

 "سیمینار بررسی آخرین تحولات سیاسی در بامیان"؛ عنوان گردهمایی بود که روزجمعه5/ 1394/4/ از طرف جمعی از فعالان فرهنگی، رسانه ی و سیاسی بامیان, درسالن کنفرانس هتل "نوربندقلا"برگزار گردید.پس از تحصن نمایندگان بامیان در اعتراض به تعیین طاهر زهیر به عنوان والی بامیان, این سیمینار فرصت مناسب را فراهم ساخت برای طرح دیدگاه ها و نظریات مختلف پیرامون آخرین تحولات سیاسی بامیان. در این سیمینار عناوین زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
1."نقد و بررسی کارکرد حکومت محلی بامیان در بیشتر از یک دهه اخیر"؛
2.بررسی انگیزه ها و پیامدهای تحصن در بامیان"؛
3."بامیان به عنوان نماد و ارزش هویت سیاسی جامعه هزاره(و تشیع)".
عنوان اخیر موضوع بود که طبق پیشنهاد برگزارکنندگان سیمینار، بنده پیرامون آن صحبت داشتم.
هم چنین جلسه پرسش و پاسخ با حضور آقایان صادق علی یار، نعمت الله صادقی، جنرال عوض ایثار، محمدامین ابتهاج حجتی و این حقیر, تداوم یافت.

آنچه در ذیل میاید بخش از مطالبی است که در "سیمینار بررسی آخرین تحولات سیاسی در بامیان" ارائه شد. موضوع پیشنهادی برگزارکنندگان سیمینار برای صحبت من،"بامیان نماد هویت سیاسی هزاره ها(و شیعیان)" بود؛ پیرامون این موضوع در چند محور صحبت شد:
1. بامیان کهن: بامیان دارای پیشینه ی تاریخ سیاسی، فرهنگی و مذهبی روشن است.بامیان کهن در پیوند با جغرافیایی وسیع مانند بدخشان، تخارستان، پنج هیر، بلخ بامی، هزارستان و غور مطرح است. به اعتقاد بسیاری از مورخان، شهر بامیان یکی از شهرهای اهورای اوستا، مرکز فعالیت های سیاسی سلسله پادشاهی های مختلف بوده است.سابقه ای تمدنی بامیان، به بیش از 3000سال پیش بر می گردد؛ تمدن بودایی تنها بخش از تمدن بامیان کهن محسوب می شود. همچنین بامیان یکی از محدود مراکزی بوده که در برابر هجوم وحشیانه ی مغول ها مقاومت کرده، و در این راستا بهای زیاد را پرداخت نموده است؛ ویرانی شهر تاریخی غلغله تنها بخش از آن است؛ همچون ویرانی بودا در دوره معاصر.
2. بامیان معاصر: در دوره معاصر نقش بامیان و تأثیر آن بر شکل گیری "هویت سیاسی" هزاره ها و شیعیان افغانستان غیر قابل انکار است. در این مقطع, بامیان به عنوان مرکز فرماندهی بخش بزرگ از مجاهدین در دوره جهاد، مرکز تأسیس بزرگترین تشکل سیاسی مردم هزاره و شیعه افغانستان, در پاسخ به تهدیدها و کتمان هویت سیاسی مردم ما پس از شکل گیری دولت موقت در پیشاور، بوده و به عنوان نقطه ی عزیمت"جنبش عدالتخواهی افغانستان", و به عنوان محور مقاومت علیه انحصار و تروریسم مطرح است.
3.در دوره سه سال مقاومت غرب کابل به رهبری شهیدمزاری، بامیان به عنوان بزرگترین پشتوانه سیاسی و نظامی و عقبه ی استراتژیک این مقاومت، مطرح است. دوره سه سال و نیم مقاومت بامیان پس از سقوط غرب کابل و شهادت رهبرشهید،از دیگر مقطع مهم حیات سیاسی آن محسوب می شود؛ در این مقطع, بامیان به عنوان مرکز سوق و اداره تمامی جبهات عدالتخواهی از مرکز تا شمال را رهبری را می کند.
5.برای مردم ما هیچ نقطه ی از افغانستان بامیان نمی شود. دنیا بامیان را در پیوند با هزاره ها و شیعیان افغانستان می شناسند. کم توجهی و بها ندادن به بامیان، تهدیدهای جدی را متوجه جنبش عدالتخواهی خواهد ساخت. تنش های سیاسی امروز در واقع پیامد کم توجهی رهبران مقاومت به بامیان، در دوره ی پساطالبان و کاستن از اهمیت بامیان است.
6.در دعواها و منازعات سیاسی احزاب و جریانهای سیاسی، آنچه برای مردم ما اصالت دارد دفاع از کلّیت"جنبش عدالتخواهی افغانستان" است. خرسندیم که امروز، مخالفان دیروز شهیدمزاری در دعواهای سیاسی شان، از گفتمان سیاسی و از الگوی های مبارزاتی ایشان استفاده می کنند. این نکته از سوی به معنای تأیید حقانیت منطق مقاومت پیشوای جنبش عدالتخوهی در افغانستان است؛ از سوی نیز، خطر به انحراف کشانیدن گفتمان سیاسی رهبر شهید و سوء استفاده برخی جریان ها از این گفتمان را به ما گوشزد می نماید.
7.جنبش عدالتخواهی افغانستان امروز فراتر از یک حزب سیاسی، به عنوان میراث شهیدمزاری و نقطه ی اتصال پیروان رهبرشهید مطرح است.تردید نیست که این جنبش فراتر از یک یا چند حزب سیاسی، پیروان و دلباختگان خود را در افغانستان، ایران و پاکستان، تا اروپا و امریکا و استرالیا و... دارد. روشن است که بسیاری از هواداران این جنبش، خارج از قالب احزاب سیاسی، تنها به هدف تقویت جنبش عدالتخواهی و ترویج گفتمان سیاسی رهبرشهید, فعالیت می کنند.
8.بامیان خانه مشترک تمامی بامیانی ها و ساکنان اصیل آن است؛ اما فروکاستن نقش جغرافیایی سیاسی و فرهنگی بامیان در سطح یک ولایت و چند ولسوالی، به معنی به انزوا کشانیدن بامیان خواهد بود.
9.فارغ از تنش های سیاسی به وجود آمده از سوی برخی جریان ها در بامیان بر سر تعیین والی جدید، پیروان جنبش عدالتخواهی متوجه حرکتها، صف بندیها و توطئه برخی حلقات, و مترصد حرکتهای خزنده و مرموز برخی جریانها در بامیان هستند. اعتراض و تحصن حق طبیعی و قانونی تمامی افراد است؛ اما اگر کسانی یا جریانات بدین بهانه در صدد انتقام گرفتن از کلّیت جنبش عدالتخواهی یا در صدد به انزوا/ انحراف کشانیدن آن باشند، باید بدانند که مجموعه ی پیروان شهیدمزاری در دفاع از میراث سیاسی ایشان، با وحدت و همسوی کامل, در دفاع از جنبش عدالتخواهی, آمادگی کامل دارند.
پاینده و بالنده باد جنبش عدالتخواهی افغانستان
زنده باد یاد و نام رهبرشهید استاد مزاری(ره).

عکسها از: صفحه جمهوری سکوت.

عکس ‏عبدالعلیم برهانی‏
عکس ‏عبدالعلیم برهانی‏
·
  

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ساعت ۴:۱۸ قبل از ظهر  توسط عبدالعلیم برهانی بامیانی  | 

شروع فعالیتهای انتخاباتی در بامیان

آقای سیدمحمدکبیر تابش  چشم دیدهای خود را در زمینه شروع تبیلغات انتخاباتی و چگونگی فعالیت طرفدران نامزدهای ریاست جمهوری در بامیان, چنین نوشته است:
« چشم دیدهای بنده از فضای اتنخاباتی در بامیان
 دیروز کمپاین در بامیان نیز مانند دیگر ولایات شروع گردید.
تیم اشرف غنی بسیار با قدرت تر و منسجمتر از دیگر تیم ها کارش را آغاز نمود.
عکس احمدزی بازار این شهر را رنگین ساخت و طرفدارانش در نوربندقلا طی محفلی رسما دسته جمعی اعلان حمایت نمود و در بهترین جای بامیان(حویلی حاجی مهدی)دفتر گرفتند و طرفدارانش در فضای مجازی نیز با اعتماد بیشتر عمل می نمودند.
تیم داکتر عبدالله فعالیت شان کم رنگ فقط در فضای مجازی عده ای تلاش نمودند تا با نشر عکسهای داکتر حمایت شانرا اعلان نماید.
گل آقا شیرزوی ظاهرا تیم کاری شان در بامیان طرفداران استاد اکبری،فکوری و سناتور جعفری است اما تصمیم شان ظاهرا برای کمپاین و جمع آوری رای زیاد جدی نمی باشند.
طرفداران زلمی رسول در بامیان حامیان اندک خانم سرابیست.شایعات وجود دارد که ناطقی خشکک رییس کمپاین ایشان می باشد.
از دفترهای بقیه کاندیدان و چگونگی فعالیت شان خبری نیست یا حد اقل من اطلاع ندارم.امیدوارم بقیه دوستان نیز چشم دید خویش را بگذارند تا در روشنایی بیشتر قرار بگیریم.».


برچسب‌ها: بامیان, انتخابات
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ساعت ۱۶:۳۸ بعد از ظهر  توسط عبدالعلیم برهانی بامیانی  | 

از سالروز میلاد پیامبر اسلام و امام جعفر صادق(ع) در بامیان تجلیل به عمل آمد

بر اساس گزارش صفحه دفتر مقام ولایت بامیان از میلاد پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع) در این ولایت با حضور والی بامیان، مسئولین ادارات دولتی، نهادهای مدنی، بازاریان و مردم بامیان در مسجد رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری تجلیل گردید.

در این مراسم که توسط دفتر حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی برگزار شده بود، سخنرانان پیرامون زندگی و اوصاف پیامبر گرامی اسلام و رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق(ع) و وظایف و مسئولیت هایی که پیروان این دو حضرت دارند به تفصیل صحبت کردند.

لوی پاسوال غلام علی وحدت والی بامیان، که یکی از سخنرانان این محفل بود، میلاد پیامبر بزرگوار اسلام را میلاد نور عنوان کرد و تجلیل از میلاد پیامبر را تجلیل از عدالت، انسانیت، آزادی، خداشناسی و تجلیل از چگونه زیستن خواند و آن را به تمام بشریت، مسلمانان جهان، مردم بامیان و حاضرین تبریک و تهنیت گفت.

والی بامیان در رابطه به رسالت پیامبر و خدمات انسانی که آن حضرت انجام داده گفت: در جامعه عرب آن روز انسان ها به دو دسته تقسیم می شد. انسان های برتر و انسان هایی که از لحاظ منزلت اجتماعی پست، کنیز و غلام محسوب می شدند و کاری را که پیامبر اسلام کرد ارائه یک تعریف جدید از انسان بود، تعریفی که انسانها اولاد یک زن و مرد است و هیچکس بر کسی دیگر فضیلت و برتری ندارند و آنچنان که در قرآن شریف صریح و واضح آمده است: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائلا لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم و بر مبنای همین آیه مبارکه بود که بلا حبشی سیاه بدون کدام تبعیض و تمایزی بلند می شود و صدای رسای اذان توحید و یک تا پرستی را با گفتن اشهدان لا اله الا الله و اشهد ان محمداً رسول الله از حنجره ی زیبای بلال حبشی سیاه پوست به گوش مسلمین می رسد و مسلمین با صدای بلال جمع می شوند، داخل مسجد می گردند و در کنارهم و بدون تبعیض و طبقه بندی به عبادت می پردازند.

مقام ولایت در رابطه به شرافت و کرامت انسانی که بخش مهمی از رسالت پیامبر اسلام است گفت: انسان اشرف مخلوقات آفریده شده و به عنوان خلیفه خدا در روی زمین قرار گرفته است و به همین دلیل خداوند می فرماید: فتبارک الله احسن الخالقین. این آیه در حقیقت شأن انسان را نشان میدهند و تعریفی است که خداوند از انسان و کرامت و شرافت انسانی دارند که با این تعریف تفاوت های موجود در جامعه عرب آن روز را نفی می کند.والی بامیان پیامبر اسلام را الگو و نمونه برای دیگران خواند که با عملکرد خود، اخلاق و سیرت خود روشی را به جا گذاشتند که امروز به عنوان دستور العمل، مکتب و آئین زندگی و آموزشی برای ما می باشند.

والی بامیان با استناد به آیه مبارکه وَسَخَّر لَکُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَینَ وَسَخَّرَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ گفت: خداوند تبارک و تعالی زمین، آفتاب، مهتاب، همه و همه را خلق کرده است تا در خدمت انسان باشند و انسانها از آنها استفاده کنند و بهره گرفته شوند، بنا بر این این وظیفه ما است که مطابق دستورات الهی از امکانات و منابع موجود استفاده کنیم، چنانچه پیامبر 1400 سال پیش این نوید را از جانب خداوند ابلاغ کردند و امروز ما شاهد بهر گیری از آفتاب هستیم و این علاوه بر آنچه که طبیعی است و نور می دهند و در رشد نباتات و گیاهان و حیوانات مفید است، برق آفتابی بهره برداری دیگری است که امروز ما عملاً آن را مشاهده می کنیم.

مقام ولایت با بیان گوشه ای از زندگی پیامبر اسلام که خودش کفشهایش را پینه می زد و لباسهایش را وصله می کرد، این عمل پیامبر اسلام را به قصد الگو سازی و فرهنگ سازی برای امت اش عنوان کرد و گفت:پیامبر خدا آنقدر فقیر نبود که قادر به خریدن کفش و یا لباس نباشند، بلکه این کارها را می کرد تا به ما و شما درس بدهند که از امکانات دست داشته ی تان استفاده اعظمی کنید و به آنچه دارید راضی باشید. وقتی نداری و فقیر هستی بجای دزدی و انجام کارهای نا مشروع از کهنه گفشت استفاده کن.

مقام ولایت با توجه به آنچه از زندگی پیامبر اسلام می آموزیم، از مردم بامیان خواست که شما هم مطابق هدایت و اعمال پیامبر گرامی اسلام خود تان را عیار بسازید و بی اندیشید که چه امکانات و منابع در اختیار تان است و چگونه می توانید از آنها برای زندگی بهتر و عزتمندانه تر تان استفاده کنید و بهره بگیرید.

مقام ولایت با توجه به جمعیتی که در بامیان زندگی می کنند مصارفی که تنها در بخش رب و بادنجان رومی در این ولایت صورت می گیرند را بالغ بر 120 میلیون افغانی محاسبه کرد حالانکه تمام منابع تولید و کشت بادنجان رومی در مناطق مختلف بامیان وجود دارند.

همچنان پولی که در بخش خرید جاکت و بنیان در بامیان به مصرف می رسند را بالغ بر 180 میلیون افغانی در سال عنوان کرد و این درحالی است که مردم بامیان پشم گوسفند دارند و می توانند در این قسمت برنامه ریزی داشته باشند و خود تولید کننده باشند و یا حد اقل خود کفا گردند.

در اخیر مقام ولایت بخاطر انکشاف و پیشرفت و تغییر در بامیان از برگزاری سمیناری در آینده ی نزدیک خبر د اد که در این سمینار علما، دانشمندان، نخبگان، جامعه مدنی و تحصیل کردگان بامیان شرکت می کنند تا ضمن شناسائی منابع و فرصت های موجود در بامیان راهکارهای برون رفت از این مشکلات را نیز جستجو کنند و در کنارهم یک برنامه همگانی را طرح و میکانیزم تطبیق همگانی را برای مردم بامیان معرفی نمایند تا در یک خیزش عمومی برای تغییر و پیشرفت و انکشاف دست در دست هم داده و برای بامیان کار کنیم.


برچسب‌ها: مناسبتها, بامیان
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ساعت ۱۸:۲۶ بعد از ظهر  توسط عبدالعلیم برهانی بامیانی  | 

انفجارى در نزديکى مجسمه هاى باميان رُخ داد

بر اساس گزارش خبرگزاری پژواک از بامیان, انفجارى در نزديکى مجسمه هاى مخروبۀ بودا در شهر باميان به وقوع پيوست.

محمد حسن حبیبی، آمر مطبوعات قوماندانی امنیۀ بامیان به آژانس خبرى پژواک گفت که اين انفجار حوالى ساعت ۹:۳۰ قبل از ظهر امروز رُخ داده و ناشى از سرگلولۀ هاوان بوده که از گذشته ها در زير خاک باقى مانده بود.

وى افزود که هنوز مشخص نيست که اين مرمى چگونه انفجار نموده ، اما معلومات ابتدايى نشان ميدهد که  براثر وارد شدن فشار بوده است.

حبيبى علاوه کرد که   اين  انفجار در نزديکى حوزۀ اول امنيتى شهر باميان صورت گرفته و هيچگونه تلفات و خسارات نداشته ، تيم انجنيرى پوليس بخاطر بررسى واقعه به محل اعزام گرديده است.

آمر مطبوعات قوماندانی امنیۀ بامیان ميگويد: (( اين يک محل غير مسکونى بوده و از لحاظ امنيتى قابل تشويش نيست، اما صداى انفجار مردم را کمى نگران ساخت.))

خبرنگار پژواک از محل رويداد گزارش داد که انفجار در جايى به وقوع پيوسته که در نزديکى آن مجسمه هاى مخروبۀ بودا نيز قرار دارد.

باميان از جملۀ ولايات امن کشور بوده و انفجار دراين ولايت به ندرت صورت ميگيرد.

باميان اولين ولايتى بود که پروسۀ انتقال مسووليت هاى امنيتى از نيروهاى خارجى به نيروهاى افغان در سرطان سال ١٣٩٠ آغاز گرديد.

 برچسب‌ها: حوادث و امنیت بامیان
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ساعت ۱۱:۵۰ قبل از ظهر  توسط عبدالعلیم برهانی بامیانی  | 

اختصاص 20 میلیون دالر برای اعمار یک مرکز فرهنگی در بامیان

 بر اساس گزارش دویچه وله قرار است در ولایت مرکزی افغانستان، بامیان یک مرکز فرهنگی که شامل یک موزیم، کتابخانه و استدیوم ورزشی است، اعمار گردد. یک بخشی از هزینه این پروژه را کشور کوریا جنوبی بدوش گرفته است.

آصف مبلغ معاون والی بامیان میگوید این مرکز فرهنگی با هزینه 20 ملیون دالر ساخته خواهد شد.

قرار است بخش اول با هزینه 5.4 ملیون دالر از کمک های کشور کوریا در بهار سال آینده اعمار گردد.

مبلغ میگوید: «این مرکز تا دو سال آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده میشود که تسهیلات لازم را در بخش های فرهنگی و ورزشی مهیا میسازد».

با وجودیکه که گفته می شود ولایت بامیان دارای آثار باستانی زیادی است اما مقامات محلی این ولایت ادعا می کنند که به دلیل نبود موزیمی تمامی آثار باستانی بامیان در انبارها نگهداری میشوند.

حسین احمد پور رئیس اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان از اعمار مرکز فرهنگی بامیان ابراز خورسندی کرده می گوید: «با تکمیل این مرکز تحول بزرگ فرهنگی در بامیان رخ خواهد داد».

او اضافه می کند که به دلیل نبود موزیم در این ولایت صد ها اثر باستانی با ارزش و با قدامت تاریخی، در وضعیت نامناسب نگهداری میشوندولایت بامیان به دلیل داشتن مکان های تاریخی و باستانی شهرت جهانی دارد. به همین دلیل توجه کشور های کمک کننده را نیز به خود جلب کرده و شمار از پروژه ها نیز از جانب همین کشور ها تمویل می گردد.

تندس بودا ، شهر غلغله ، شهر ضحاک و چندین مکان دیگر از ساحات تاریخی این ولایت به حساب می آیند که گفته می شود در حال حاضر با خطر نابودی رو برو هستند. مقام های محلی بامیان با ابراز نگرانی از این بابت و اما امید وارند که با اعمار مرکز فرهنگی این ولایت و موزیمی حد اقل مشکل نگهداری آثار باستانی تا مقداری حل گردد.


برچسب‌ها: بامیان, آثار باستانی
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ساعت ۱۵:۴ بعد از ظهر  توسط عبدالعلیم برهانی بامیانی  | 

باستان شناسان هندى در مورد بازسازى مجسمه هاى بودا تحقيق میکنند

بر اساس گزارش خبرگزاری پژواک از بامیان,قرار است که يک تيم باستان شناسى هندوستان، به افغانستان آمده و در مورد بازسازى مجسمه هاى مخروبۀ بودا تحقيق نمايد.

رسانه هاى هندى گزارش دادند که اين تيم، مربوط ادارۀ سروى باستان شناسى هندوستان ASI بوده و در آيندۀ نزديک، وارد کابل خواهد شد.

منبع ميگويد که اين تيم؛ شامل دو تن بوده و بررسى ميکند که چگونه مى توانند در بازسازى مجسمه هاى بودا همکارى نمايند. در اجلاس ديروز اين اداره درهند، فيصله شد که يک تيم آنها به افغانستان رفته و مجسمه هاى مخروبۀ بودا را از نزديک ببيند.

آنها نتيجۀ بررسى هاى خود را بعد از برگشت از افغانستان، به ادارۀ مربوطه خود ارايه کرده و درمورد مشوره مى کنند.

دو مجسمه که قدامت١٦٠٠ ساله داشته و از شاهکارهاى زمان بوديزم بودند؛ در زمان حاکميت طالبان (١٠مارچ ٢٠٠١ ميلادى) مطابق ٢٠ حوت ١٣٧٩تحت اين نام که موجوديت بُت به معناى شرک است، در پی حملات متواتر و آتشباری سنگين طالبان، منهدم گرديد. مجسمۀ بزرگ "صلصال" با ارتفاع ٥٥ متر، و مجسمۀ کوچک به نام "شمامه" با ارتفاع ٣٣ متر، در مسير جاده قديمی ابريشم در شمال شهر باميان در دل کوه تراشيده شده بود.

محمد کبير دادرس رييس اطلاعات و فرهنگ باميان ميگويد که نه تنها تيم باستانشناسان هندى، بلکه از هر کشور ديگرى که باشد و در بازسازى مجسمه هاى بودا سرمايه گذارى و همکارى کند، از آن استقبال ميکنند.

وى به آژانس خبرى پژواک گفت که وزير اطلاعات و فرهنگ، در کنفرانس هاى بين المللى همواره گفته که بايد يکى از مجسمه هاى بودا، به شکل قديمى آن بازسازى شود.

دادرس افزود: "بازسازى مجسمه هاى بودا، بر عوايد ملى و افزايش سياحان داخلى و خارجى اثرگذار بوده و هم به نفع کشور و هم به نفع مردم است.

" تيم باستانشناسی (ايکوموس) آلمان، در چند سال اخير توانسته هزاران قطعه از پارچه های تخريب شدۀ بودا را شناسايی و بعد از نمره بندى، در محل مخصوص حفاظت نمايد؛ برخى قطعات جدا شده از پيکره هاى بودا از ٩٠ تا ١٠٠ تُن وزن دارد.

ايکوموس، پنج سال قبل تحکيم بندى محل مجسمه "شمامه" را به هزينۀ سه ميليون دالر آغاز کرد و کار آن، در سال ١٣٩٠ تکميل و زمينه براى امکان بازسازى مجسمه ها فراهم گرديده است.

ساحه تخریب شدۀ بودا در سال ٢٠٠٧ ميلادى نيز درليست میراثهای فرهنگی ملل متحد(يونسکو) قرار گرفته و جاپان، وعدۀ بيش از يکصد ميليون دالر را برای بازسازی پيکره هاى بودا داده است.

رييس اطلاعات و فرهنگ باميان ميگويد که قرار است کار تحکيم بندى مجسمۀ "صلصال" نيز که درزهاى بزرگ پيدا نموده، در سال ١٣٩٣ از طرف يونسکو آغاز شود.

اين درحالى است که وزارت اطلاعات و فرهنگ، در گذشته گفته بود که آنها مخالف نوسازی مجسمه های بودا هستند؛ زیرا نوسازی بودا، قدامت تاریخی آنرا خدشه دار ميسازد و از نگاه هنری نیز قابل پسند نمی باشد.

اين وزارت؛ از کشورهايی که علاقمند بازسازی مجسمه ها می باشند، رسماً خواسته است تا طرح شانرا به وزارت آورده ومشخص کنند که کدام مجسمه قابل ترمیم است و آیا قابل ترمیم میباشد و یا خیر!

در کنفرانس سال ١٣٨٦ که در شهر برلين آلمان با شرکت يونسکوى جاپان، فرانسه و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان داير شد، تصميم گرفته شد که بايد پيکره هاى بودا در صورتى که پنجاه درصد پارچه ها و مواد فروافتادۀ آن تکميل شده باشد، دوباره به شکل سابق بازسازى گردد.

از سوى ديگر، باستانشناسان در آلمان به اين باوراند که امکان بازسازى مجسمۀ کوچک بودا وجود دارد. پوهنتون مونشن آلمان، به نقل از پروفيسور ايروين ايمرلينگErwin Emmerlingرئيس تيم باستانشناسان آن کشور گفته است که صدها پارچۀ مجسمۀ کوچک بودا، يکجا شده ميتواند تا شکل قبلى خود را دريابد.

اما اين باستانشناس، در مورد بازسازى مجسمۀ بزرگ بودا با درنظرداشت ١٢ متر پهنايى آن، متردد است.

در ابتدا، پلان طورى بود که پيکره هاى بودا، با پرتاب شعاع لايزر دو باره مجسم شوند.

ياماگاتا هنرمند جاپانى در سال١٣٨٥ براى بازسازى پيكره هاى بودا، از جاپانى ها پول جمع ميكرد و تصميم داشت كه تصاوير دو مجسمه را با پرتاب اشعۀ لايزر، در همان جايى که قرار دارند؛ انعکاس بدهد. ياماگاتا گفته بود که تا سى ميليون دالر بودجه را براى پرتاب اشعه لايزر، به عهده گرفته و مردم تا دو سال آينده؛ تصاوير آنرا را در همان مکان قبلى مشاهده خواهند کرد.

اين هنرمند ميخواست سلسله اى از تصاوير را روى صخره هاى تپۀ باميان با چهارده سيستم لايزر بتاباند كه علاوه بر مجسم شدن تصوير دو پيکره، انرژى برق براى مردم محل نيز توليد ميشد.

اما شعاع لايزر، عوارض جانبى در پى خواهد داشت و کشتزارهايى که در مسير شعاع لايزرقرار ميگيرند؛ از بين خواهند رفت. کوهى که دو مسجمه درآنجا قرار دارند، فرسوده شده و به پرندگان و حيوانات نيز ضرر خواهد رسيد


برچسب‌ها: بامیان, آثار باستانی
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ساعت ۱۲:۲۱ بعد از ظهر  توسط عبدالعلیم برهانی بامیانی  | 

از سیزدهمین سالگرد شهدای قتل عام 19 جدی در بامیان تجلیل شد

از سیزدهمین سالگرد قتل عام مردم یکه ولنگ در 19 جدی سال 1379 توسط رژیم طالبان، طی محفلی با حضور صد ها تن از وارثین شهدا، مقامات حکومت محلی، فعالین حقوق بشری و مدنی و باشنده های ولایت بامیان بزرگداشت به عمل آمد.

در 19 جدی سال 1379 در ولسوالی یکه ولنگ ولایت بامیان در حدود 300 تن از افراد بی گناه و بی دفاع توسط رژیم طالبان به صورت گروهی به شهادت رسیدند.

بر اساس گزارش سایت وحدت نیوز از بامیان محمد صادق علی یار رییس کمیته ی صلح ولایتی بامیان که در این محفل سخن می گفت ضمن تسلیت و اظهار همدردی با وارثین شهدا، در مورد علت و عوامل این قتل دسته جمعی گفت: عمده ترین عواملی که باعث قتل عام مردم ما شده است اندیشه و تفکر برتری طلبی نسبت به یکدیگر به افغانستان بوده که این عمل یک عمل ضداسلامی و انسانی است.

وی همچنان گفت، تمام ما کسانی که امروز حرف از شهدا می زنیم در مقابل آنها مسئول بوده دادخواهی و عمل را باید از خود شروع کنیم.

روح الله فروغ رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان نیز، قتل عام یکه و لنگ را از جمله جنایات علیه بشریت دانسته می گوید، این یک قتل عام هدفمند بوده و باید دولت افغانستان عاملین چنین جنایات علیه بشریت را به پنچه ی قانون بسپارد.

محمد آصف مبلغ معاون والی بامیان نیز که در این مراسم اشتراک نموده بود گفت: بامیان شهدای بی شماری را در دفاع از وطن داده است و در این مقطع از زمان نیز با ایثار و فداکاری در انتخابات پیشروی فعالانه سهم بگیرند.

اما وارثین شهدا با انتقاد از دولت افغانستان مبنی بر اینکه در مورد شهدای 19 جدی هیچ گونه اقدامی را در راستای به محاکمه کشانیدن عاملین این جنایات نکرده بلکه آنان را برادران ناراضی خود خطاب می کند، و نیز آنان از دادخواهان حقوق بشر و جامعه ی جهانی می خواهند تا در این مورد دادخواهی نمایند.

ولسوالی یکه ولنگ تنها منطقه ای در بامیان نیست که در آن چنین قتل عام صورت گرفته است بلکه در اکثر نقاط افغانستان مردم بی دفاع از سوی گروه طالبان به صورت گروهی و دسته جمعی به شهادت رسیده اند.


برچسب‌ها: مناسبتها, بامیان
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ساعت ۲۱:۰ بعد از ظهر  توسط عبدالعلیم برهانی بامیانی  | 

شکایت مردم بامیان: قمیت برق در دیگر ولایات فی کیلوات1.5افغانی, در بامیان16افغانی است.

بر اساس گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی افغان نیوز از بامیان, مرذم بامیان از گرانی قیمت برق در شهر بامیان شکایت دارند. هم اکنون بیش از یکهزارکيلو وات برق سولری (آفتابی) در شهر باميان و اطراف آن توزيع گرديده، اما مردم از قیمت گزاف آن شکایت دارند.

سال گذشته کار نصب پايه ها و لين دوانى برق آفتابى با هزینه ١٥ ميلیون دالر از کمک تيم بازسازى ولايتى(PRT ) نیوزيلاند در بامیان آغاز گرديد.

اين برق از سه ماه بدينسو از طريق چند استيشن به منازل مسکونى و دکانها جریان پيدا کرده است.در هر یک از این استیشن ها جنراتور نیز فعال گردیده و در صورتى که برق آفتابی به اثر ابری بودن هوا جریان پیدا نکند از برق جنراتور استفاده میگردد.این برق فعلاً برای مشترکین در حال توزیع است.

اما شهروندان بامیان،قیمت برق را گزاف خوانده و خواستار پايين آمدن آن از دولت هستند.

غلام سخی یکی از شهريان بامیان می گوید: برق مسکونی فی کیلووات ١٦ افغانی است در حالیکه در دیگر ولایات یک ونیم افغانی می باشد .

وی افزود باوجودى که برق کابل از ترکمنستان تمديد يافته، اما قیمتش پایین است و برق بامیان از آفتاب خود بامیان است، اما با قیمت گزاف بالای مردم به فروش می رسد .

حیدر علی احمدی عضو شوراى ولایتی بامیان مي گويد: آنها موضوع قيمت بودن برق را بارها در جلسات اداری ولایت مطرح نموده، اما به نتیجۀ نهايی نرسيده اند.

وی علاوه کرد که ابتدا قیمت برق مسکونی٤٠ افغانی بود ، ولى با پافشاری شوراى ولایتی به ١٦ افغانی رسید واین هم برای مردم بسیار سنگین است .

احمدی گفت شورای ولایتی همیشه در پیشنهادات خود مطرح کرده که بامیان ظرفیت برق آبی را در همه مناطق خود دارد وباید بند برق های آبی ساخته شود.

لوی پاسوال غلام علی وحدت والی بامیان مي گويد: در مورد قیمت برق مسوولین برشنا گفته اند که اداره محلی همراه با شوراى ولایتی باميان در بارۀ قیمت برق تصمیم بگیرند.

وی افزود که قیمت برق زیاد است،اما استدلالى که مسوولین برق دارند این است که برق آفتابى استهلاک زیاد دارد و از همين جهت کيلو وات آن قيمت است.

انجنير مرتضی ریيس برق بامیان مي گويد: برق آفتابى استهلاک سامان آلات دارد واگر قیمت کمتر از این محاسبه شود در سالهای آینده برق بی بودجه خواهد ماند ووسایل استهلاک شده خریداری نمی شود.

وی گفت که تا هنوز آنها برای ٩٠٠ خانواده برق شبانه روزی توزیع کرده اند وتا سه هزار خانواده ظرفیت موجود است تا برای شان برق توزیع گردد.

رييس برق باميان علاوه کرد که براى حدود ٤٠٠ دکان نيز برق آفتابى توزيع گرديده است.

اما مردم مي گويند: حدود ١٠ هزار خانواده و دکان در شهر و اطراف آن وجود دارد و نه تنها که برق گران است، بلکه ظرفيت برق دادن به تمام دکان ها و خانواده ها را ندارد و هنوز هم تعداد زياد خانواده ها از هريکين استفاده مى کنند.

در سالهاى گذشته، بخاطر نبود برق چندبار تظاهرات صورت گرفته ومردم يک هريکين بزرگ را در چوک باميان در اعتراض به بى برقى نصب نموده اند که اين چوک بنام هريکين ياد ميشود.مردم يک هريکين را به رسم تحفه به محمد اسماعیل وزیر سابق انرژی وآب نيز فرستاده بودند.

این تظاهرات باعث شد که تیم بازسازی ولایتی نیوزيلاند(زيلاند جديد) که امسال باميان را ترک نموده، ضرورت های اولیه مردم را درک کرده وبه دنبال آن طرح برق آفتابی را تطبیق نمايد که با جریان این برق بازهم مردم از قیمت گزاف آن شکايت دارند.

کار تمديد برق آفتابی در ماه ميزان سال گذشته توسط محمد کریم خلیلی معاون دوم ریيس جمهور در شهر باميان افتتاح شد که در مجموع ١٢٥٠ دستگاه سولر نصب گرديده و کار لين دوانى آن به منازل و دکانها جريان دارد.


برچسب‌ها: بامیان
+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۲/۰۹/۲۹ساعت ۱۸:۳ بعد از ظهر  توسط عبدالعلیم برهانی بامیانی  | 

به بهانه ی جشن فراغت جمع از دانشجویان دانشگاه بامیان

1. چند سالی است که هر از گاهی شاهد فراغت جمع از عزیزان ما در دانشگاه بامیان هستیم. بر اساس گزارش ها از بامیان دیروز نیز تعداد360تن از دانشجویان دختر و پسر این دانشگاه مراسم فارغ التحصیلی شان را جشن گرفتند.خوشحال از این که دیگر از خاک بامیان برای دفن اجساد کشته شدگان  استفاده نمی شوند و امروز در این سرزمین, بهار جوان و دانش قد علم کرده است. با این هم, نباید فراموش کرد که سنگ بنایی اولیه ی این دانشگاه, در واقع از استخوانهای عزیزان ,و آب و گِل آن از گوشت و خون جوانان و دلیرمردانی هست که در بدترین شرائط ممکن از مرزهای بامیان و هزارجات به دفاع بر خواستند و از تأسیس این دانشگاه پاسداری و حمایت نمودند. آنان که دیروز سلاح به دست گرفتند تا فرصت قلم زدن امروز را برای جوانان ما به وجود آورند.

یقیناً اگر دانشگاه بامیان در دوران مقاومت تأسیس نشده بود, امروز مردم ما برای جشن فراغت عزیزان شان به تخار, قندوز و پروان یا جلال آباد, کنر و لغمان می رفتند و یا هم شاید اصلا شاهد چنین شکوه و عظمت برای فرزندان شان نبودند؛ چنان که در تاریخ گذشته ی خویش شاهد نبودیم. گرچه گفته اند که جنگ در ذات خویش همیشه مذموم و نامقدس است و آثاری جز ویرانگری ندارد, اما برای دوران مقاومت اگر هیچ آثار خیری قائل نباشیم , حداقل همین یک اثر را باید قدر بدانیم.

2.   علم و دانش مرز نمی شناسد؛ فراغت از یک مقطع تحصیلی به معنای محدودیت در قدرت و امکانات دولت است؛ نه به معنای محدودیت در قدرت اراده, نه مرز برای تفکر و اندیشه, نه حد معین از خدمت برای کشور, جامعه و هم نوعان انسان. همه باید بدانیم و میدانیم که قبولي در كنكور، ورود به دانشگاه, فراغت از يك مقطع تحصیلی در عین حال که پیمودن یک گام به سوی موفقيت است, اما هیچکدام در زندگی هدف نيست و نباید هدف قرار گیرد؛ بلكه هدف رشد علمی و اعتلاي فرهنگي کشور و جبران عقب ماندگي هاي تاریخی جامعه, و مقصد کم کردن فاصله با قافله ی تمدن بشری و درنهایت تأمین یک زندگی سعادتمند و انسانی است.

3. وقت ما هرروز شاهد نوآوري هاي علمي، رشد تکنولوژی و فناورهاي جدید و ثبت اختراعات ناشی از تحقیقات و پژوهش در دانشگاه هاي جهان, حتی کشورهای همسایه و پیرامون خود هستیم, اما می بنیم که دردانشگاه هاي کشور ما تحقيق وپژوهش که محور توسعه ی علمی هر کشور است, در حد بسیار ابتداي آن هنوز برای دانشجویان و خیلی از استادان ما نامفهوم و ناشناخته است, تاچه رسد به عرضه ی پژوهش و تحقیقات با رویکرد علمي و استانداردهای جهانی،در صورت تداوم این روند هیچ چشم انداز روشن را فراروی دانشگاه ها و افق جدیدی را فراروی دانشجویان کشور نمی توان دید.

4. به امید روز که دانشگاه های ما به دور از سایه تعصب و تبعیض, تبدیل به محیط علمی و مکان برای اعتلای فرهنگی کشور گردیده و دانشجویان ما با کوله باری از دانش وارد عرصه خدمت به جامعه گردد.

با این همه فراغت جمع از دوستان و عزیزان در دانشگاه بامیان, نويد بخش فرداي روشن و آهنگ حرکت به سوی یک زندگي سعادت مند خواهد بود. این جشن فراغت برای عزیزان, خانواده های شان و جامعه ی علمی کشور مبارکباد!برچسب‌ها: بامیان
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ساعت ۱۴:۱۵ بعد از ظهر  توسط عبدالعلیم برهانی بامیانی  | 

افزایش دوبرابری قیمت کچالو, بدلیل نا امنی راه و ذخیره سازی کچالو در بامیان

 

بر اساس گزارش خبرگزاری پژواک از بامیان قيمت کچالو در کابل،قیمت هر سیر(هفت کیلو) کچالو طی ١٠ روز گذشته، از ١٠٠ افغانی به ٢٤٠ افغانی افزایش یافته است.

 مجید قرار سخنگوی وزارت زراعت، به آژانس خبری پژواک گفت که دلایل متعددی در بروز این وضعیت نقش داشته؛ اما این امیدواری وجود دارد که قیمت آن به زودی کاهش یابد. وی گفت: "بیشتر کچالوی مورد نیاز کابل و دیگر ولایات همجوار، از بامیان تامین می شود؛ اما به دلیل جنگ و ناامنی در درۀ غوربند، کچالو کمتر به کابل انتقال می بابد و بخش قابل توجهى از تولید امسال ذخیره شده است." افزون براین، قرار از ازدیاد کارخانه های تولید چپس نیز به عنوان یکی دیگر ازعوامل افزایش قیمت این محصول نام برد.

بر پایۀ معلومات وی، در حال حاضر بیش از ١٥٠٠ ذخیرگاه کچالو که درهر کدام بین ٥ تا ١٠ تن کچالو وجود دارد، در بامیان وجود دارد.

 سخنگوی وزارت زراعت گفت: "دهقانان نمی توانند به خاطر نیازمندی های مالی خود، به مدت زیادی کچالو را نگهدارند و امیدواریم با بهبود امنیت راه، مقدار بیشتر کچالو به کابل انتقال يابد."

 اشرف ٤٩ساله، دکاندار در جاده هشتم تایمنی، به پژواک گفت که قیمت هر سیر کچالوى بامیان، از ١٠٠ افغانی در دو هفتۀ گذشته، به ٢٤٠ افغانی رسیده است. اما وی گفت که این افزایش ناگهانی قیمت، سبب شده است که فروش کچالو نیز کمتر شود.

 محمد نظر باشنده تایمنی که برای خرید کچالو به این دکان آمده بود نیز گفت که با این قیمت کنونی کچالو، ترجیح می دهد گوشت بخرد.

محمد آصف رحیمی وزیر زراعت در ابتدای ماه میزان، به پژواک گفته بود که بامیان در سال جاری، با تولید ٢٧٠ هزار تن کچالو، نصف حاصل کچالوی کشور را داشته است. میزان صادرات کچالو از بامیان در سال جاری مشخص نشده؛ اما به گفتۀ وزیر زراعت، سال گذشته مقدار قابل توجهى از آن، به تاجکستان و ترکمنستان صادر گردید.


برچسب‌ها: بامیان
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ساعت ۱۹:۵۹ بعد از ظهر  توسط عبدالعلیم برهانی بامیانی  | 

دیدار سفیر کوریایی جنوبی با معاون ولایت بامیان

سفیر جمهوری کوریا و هیئات همراه شان از اداره پناهنده گان سازمان ملل متحد (UNHCR ) و دفتر یونیسکو به روز سه شنبه ٧ عقرب ۱۳٩٢ برابر با 29 اکتوبر 2013 با معاون صاحب مقام محترم ولایت بامیان دیدار به عمل آورد.

معاون مقام محترم ولایت بامیان، اقای محمد آصف مبلغ، طی نشست رسمی با آقای چا یانگ چیول (Cha Young-cheol) سفیر کوریای جنوبی، پیرامون همکاری ها و مساعدت های بلاعوض دولت جمهوری کوریا در عرصه های مختلف از جمله عودت و اسکان مهاجرین و رشد صنعت توریزم در بامیان بحث و گفتگو نمودند. 

در این دیدار، معاون صاحب ولایت با تشریح وضیعت عمومی، پیرامون دست آورد ها، انکشافات و پیشرفت ها، همچنان از منابع موجود و فرصت های خوب باز سازی و انکشاف در ولایت بامیان صحبت نمودند. آقای مبلغ ضمن یاد آوری از مشکلات جدی در سکتور های صحت، معارف، زراعت و ... از همکاری های خوب و بلاعوض دولت کوریا در گذشته ابراز قدردانی نموده و خواستار توجه بیشتر دولت مذکور به پروسه انکشاف در کشور بالخصوص در ولایت بامیان گردیدند.

ایشان همینگونه از سهم گیری دولت و مردم کوریا در بازسازی های که در این ولایت صورت گرفته است، از جمله قیر ریزی سرک بامیان-یکاولنگ با کیفت عالی اظهار قدر دانی نمودند. در بخش دیگری از سخنان شان، به منظور رشد توریزم، معاون صاحب ولایت ضمن اطمینان کامل از امنیت ولایت بامیان، خواستار تشویق شهروندان کوریا به باز دید از محلات تاریخی و دیدنی این ولایت شدند.

آقای چا، به نمایندگی از کشور مطبوع شان، از تداوم همکاری های 4.5 میلیون دلاری در عرصه توریزم در ولایت بامیان و 18 میلیون دلار برای مدت سه سال در سه ولایت کشور، از جمله بامیان، در عرصه کمک به پروسه عودت و اسکان مجدد مهاجرین وعده همکاری دادند. به نقل از: صفحه فیسبوک دفتر مقام ولایت


برچسب‌ها: بامیان
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ساعت ۱۵:۴۰ بعد از ظهر  توسط عبدالعلیم برهانی بامیانی  | 

افتتاح پروژهء برق آفتابی در بامیان؛ جنجال بر سر چوک الیکین

با سفر ارغندیوال وزیر اقتصاد به بامیان, پروژه برق آفتابی/ سولری در این شهر افتتاح گردید.

عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان به رادیو آزادی گفتi که با افتتاح این پروژه دوهزار و پنج صد تن در این ولایت از نعمت برق مستفید می شوند.

آقای احمدی می گوید که این پروژه به هزینه چهارده میلیون دالر امریکایی به کمک کشور نیوزلند ایجاد شده است.
دیروز در شبکه های اجتماعی مطرح شده بود که قرار است استادخلیلی معاون رئیس جمهور به بامیان سفر کند. اما امروز معلوم گردید که آقای دکتر بصیر مسئول دفتر معاون رئیس جمهور, آقای ارغندیوال را در این سفر همراهی می کند. تعدادی نیز این سفر و افتتاح این پروژه را یک برنامه انتخاباتی تلقی نموده اند.
از سوی دیگر با افتتاح این پروژه, جنجال بر سر برداشتن "الیکین" که نماد اعتراض بامیانی ها به کمبود برق در بامیان بود نیز آغاز یافته است. تصاویر منتشره در صفحات فیسبوک خیلی از بامیانی ها نشان می داد که یک شب پیش از سفر وزیر اقتصاد به بامیان, شرکت برشنا تابلوهای ها را با عنوان" برشنا" در این چوک نصب کرده بود تا نام این چوک به "چوک برشنا" تغییر یابد, اما صبح امروز تعداد پنج نفر با عنوان" فعالین مدنی" این تابلوها را از جاکنده و به رسم اعتراض در پیش دفتر آقای خلیلی گذاشتند. در جریان افتتاح برق آفتابی, رئیس شرکت برشنا وعده داده است که در صورت برداشتن الیکین از این چوک, دو پروژه دیگری را نیز در بامیان راه اندازی خواهد کرد. آقای بصیر مسئول دفتر آقای خلیلی نیز گفته است که با افتتاح برق افتابی در بامیان, دیگر چوک الیکین معنایی ندارد. با این حال, تعدادی با عنوان فعالین مدنی بامیان اصرار دارند که این الیکین به عنوان نماد اعتراض بامیانی ها در مقابل حکومت باید سر جایش باقی بماند.


برچسب‌ها: بامیان
+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ساعت ۲۰:۹ بعد از ظهر  توسط عبدالعلیم برهانی بامیانی  | 

شاهراه پروان- بامیان به روى ترافيک باز شد

بر اساس گزارش خبرگزاری پژواک شاهراه پروان- بامیان که از شش روز به این طرف از اثر درگیری ها و پرتاب سنگ از سوی مخالفین مسلح، به روی ترافیک مسدود شده بود، صبح امروز دوباره باز شد.

این شاهراه بزرگ، پروان را با ولسوالی های شینواری، سیاه گرد، سرخ پارسا وشیخ علی این ولایت وصل کرده و همه روزه، شمار زیادی مردم از آن عبور و مرور میکنند.

سمونوال لطف الرحمن رشاد مدير مبارزه با جرايم جنايى قوماندانى امنيه ولايت پروان، امروز(اول عقرب) به آژانس خبرى پژواک گفت که درنتيجۀعمليات مشترک نيروهاى اردوى ملى، پوليس ملى، پوليس محلى و امنيت ملى؛ اين شاهراه دوباره به روى ترافيک باز شده است.

موصوف افزود که درنتيجه عمليات مشترک نيروهاى افغان، طالبان مسلح مجبور شدند شاهراه را ترک نموده و دوباره از مرکز به محلات شان متوارى شوند.

درعين حال، نورآقا سامع ولسوال شیخ علی نیز تایید کرد که مخالفین مسلح، از مرکز به مناطق شان رفتند.

همچنان سيد عبدالمبين يکتن از باشندگان ولايت باميان که باعبور ازاين شاهراه، صبح امروز به چاريکار آمده است، به پژواک گفت که راه، باز شده و درمسيرراه، با هيچ مشکلى مواجه نگرديده است


برچسب‌ها: بامیان
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ساعت ۱۷:۲۳ بعد از ظهر  توسط عبدالعلیم برهانی بامیانی  | 

محکومیت انسداد مسیر بامیان- کابل در غوربند, توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر

اعلامیه مطبوعاتی دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان در ارتباط به ناامنی و مسدود شدن مسیر بامیان- کابل در دره غوربند
ناامنی مسیرهای بامیان -کابل در چند سال اخیر، باعث بروز مشکلات عدیدۀ برای مردم بامیان شده است، در مواردی افراد مسلح غیرقانونی، مسافرین را از ماشین‌ها پایین و سر بریده اند. متأسفانه این ناامنی بصورت فـزاینده در حال گسترش است، طوریکه از چهار روز به این طرف مسیر بامیان -کابل در درۀ غوربند از طرف طالبان مسدود شده و جنگ جریان دارد. این امر باعث شده است تا مسافرین نتوانند از این جاده عبور و مرور کنند و هم‌چنان مانع انتقال مواد اولیه (مواد غذایی، دارو و مواد سوختی) از کابل به بامیان گردیده است.

 دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان، ضمن محکوم کردن این عمل ضد بشری طالبان، از تداوم ناامنی و مسدود بودن این جاده نگران است. زیرا تداوم این امر، سبب می‌شود تا مریضان در وقت معیین به کابل انتقال نیابند و در نتیجه جان‌های شرین شان را از دست دهند. همینطور مسدود بودن و ادامۀ جنگ در این مسیر، بامیان را به کمبود مواد اولیه زندگی مواجه ساخته و خطر گرسنگی مردم را تهدید می‌کند. بدین لحاظ از دولت افغانستان، به ویژه از نیروهای امنیتی به قاطعیت می‌خواهیم تا به زودترین فرصت، مسیر را به روی مسافرین و انتقال مواد غذایی باز نموده و امنیت این مسیر را بصورت دایمی تأمین نمایند.

دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان-بامیان. 30/7/1392
منبع: سایت کمیسیون

برچسب‌ها: بامیان
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ساعت ۱۷:۵۸ بعد از ظهر  توسط عبدالعلیم برهانی بامیانی  | 

حبیبه سرابی خطاب به مردم بامیان: بامیان چهره عوض کرده است!

اشاره؛
خانم حبیبه سرابی در صفحه فیسبوکش(
Habiba Sarabi ) پیامی را خطاب به مردم بامیان, منتشر ساخته است؛ ایشان در این پیام از کارکرها و دستاوردهای خود سخن گفته و مدعی شده است که بامیان در دوره زمامداری او, چهره عوض کرده است. در کامنت این پیام ایشان, موافقان و مخالفان زیادی سخن گفته اند. نکته قابل تأمل ادر این بحث و جدلها, طرح مسأله منطقه گرایی به نام بامیان و غزنی است؛ بدین معنی که متأسفانه بیشتر بامیانی ها به عنوان منتقد و بیشتر دوستان غزنی به نام مدافع قلم می زنند؛ مسأله ی که برای کل مردم ما خطرناک و دارای پیامدهای منفی و زیان بار خواهد بود.
بنده نیز به عنوان یک شهروند بامیانی کارکردها,ظرفیتها, فرصتها, تهدیدها, تحدیدها و در مجموع, نقاط ضعف و قوت خانم سرابی را قبلا با عنوانی« کارکردهای اولین والی زن در افغانستان» در سایت "رسانه" و نیز در همین وبلاگ, در دوبخش منتشر کرده ام. اینک نشر پیام پیام خانم حبیبه سرابی, به معنایی تأیید سخنان ایشان نه, بلکه به معنایی بخش از تحولات مربوط به بامیان منتشر می گردد. قضاوت به عهده خوانندگان عزیز می باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم
مردم فرهیخته و صلح دوست بامیان!
هشت سال و اندی بودن با شما سراسر برایم افتخار و پردستاورد بود. جا دارد از تمام همکاری های شما در زمینه های مختلف صمیمانه سپاسگزاری کنم. به یاد دارم و به شما نیز به روشنی معلوم است که هشت سال پیش بامیان از لحاظ بازسازی و نو سازی در وضعیت مطلوبی قرار نداشت و محرومیت فراگیر به وضوح احساس می شد. وقتی در بامیان آمدم و به وضعیت نا مساعد اقتصادی و س...اخت و ساز بامیان دیدم، باخود وخدایم تعهد کردم که در مدتی که در بامیان هستم از هیچ نوع تلاش در جهت خدمت به مردم بامیان فروگذار نکنم که خوشبختانه به یاری خدا و کمک شما مردم شریف، توفیق یافتم که قسمت اعظمی از پلان ها و اهداف خویش در راستای بازسازی و توسعه بامیان را محقق کنم. هشت سال کار در ولایت بامیان فراز و فرود های بی شماری در خود داشت و اینک خوش بختم کهبرغم تمامی چالش ها و کمبودی ها به دست آوردهای دست یافتیم که با توجه به موجودیت انواع موانع، دست آوردهای چشم گیر اند. از آن جمله می توان موارد زیر را نام برد:ایجاد سیستم اداری منظم و کارا، تطبیق بخشی از ماستر پلان شهری شهر بامیان، رشد و گسترش معارف( هم در عرصه زیربنا و هم در افزایش قابل ملاحظه دانش آموزان به ویژه دانش آموزان دختر)، بهبود و انکشاف خدمات صحی، رشد و پرورش جامعه مدنی و رسانه ها، حفظ امنیت، انکشاف و تعمیم حقوق بشر، توسعه دانشگاه، رشد زراعت، رشد صنعت توریزم و اسفالت چندین صد کیلو متر راه های مواصلاتی. این دستاورد ها را ثمره و نتیجه ی تلاش همکاران تیمی ام در ادراه ولایت و حمایت مردم بامیان از برنامه های توسعوی می دانم.واضح است که بامیان دیروز و بامیان امروز در مقایسه نمی گنجد و هر چشم بینا، منصف و واقع بین می تواند این توسعه همه جانبه راببیند. مسلم است که با توجه به عمق و گستره ی نیازهای مردم، این رشد در آن حد نیست که گره از هر مشکل و کمبودی مردم گشوده باشد. اما با نگاه واقع بینانه و با درنظرداشت همه مسایل و مشکلات توسعه و بازسازی در افغانستان، سطح و دامنه انکشافات بامیان در این چند سال را در ذاتش بی نظیر می دانم. طوریکه به صراحت گفته می توانم بامیان، چهره عوض کرده است و بستر سالم و کارآمد، برای حکومت داری خوب و انکشاف فراهم شده است.
بامیان به بخشی از زندگی و خاطراتم بدل شده است و تعلق خاطر عمیق نسبت به بامیان دارم. من بامیان را و دغدغه توسعه بامیان را هیچ گاهی حتا برای لحظه ای نمی توانم از نظرم دور دارم. من به لحاظ رسمی و اداری از بامیان مکان عوض کردم، اما این هیچ گاهی نمی تواند مرا از خدمت به آنجادور نگهدارد. برای من بامیان یک جغرافیا نیست بل یک فرهنگ و شیوه زندگی است که می توان در جهت ثبات و امنیت در افغانستان الگو برداری نمود. بامیان مظهر و نماد وحدت ملی در افغانستان است، اقوام مختلف، برادرانه و صمیمانه در کنارهم و بدون مشکل خاصی زندگی می کنند و در تأمین صلح، حاکمیت قانون و تقویه حکومت داری خوب، حکومت محلی شان را همکاری و یاری می رسانند. این ویژه گی ستودنی و قابل تمجید است.
رفتنم از بامیان به معنای کنارگذاشتن مسؤلیت هایم در برابر مردم و کشورم نیست، بلکه مصمم هستم برای خدمت به کشورم از هر زمینه و فرصت که برایم مقدور و میسر شود، رسالتم را ایفا کنم. مسلم است که هیچ کس به تنهایی قادر نیست کاری مثمر ثمر انجام دهد مگر به حمایت و پشتبانی جمعی مردم. لذا امید وارم در هر موقعیت و شرایطی حمایت شما را با خود داشته باشم.
و من الله توفیق
با احترام
داکتر حبیبه سرابی


برچسب‌ها: بامیان
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ساعت ۱۸:۳۷ بعد از ظهر  توسط عبدالعلیم برهانی بامیانی  | 

مطالب قدیمی‌تر